Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Tin chuyên ngành

Xã Thuận Hạnh : Bê tông hóa trên 61 km đường giao thông nông thôn.Với phương châm nhà nước và nhân cùng làm, đến nay xã Thuận Hạnh đã bê tông và nhựa hóa được trên 30 km đường trục thôn và gần 30 km đường ngõ xóm và nội đồng.
 

 Riêng trong năm 2018, người dân trong xã đã huy động các nguồn lực làm mới được 5,5 km đường bê tông, nâng cấp sữa chữa trên 30 km đường giao thôn thôn xóm, người dân đã đóng góp trên 3,2 tỷ đồng, hiến hàng trăm m2 đất, đóng góp trên 2.500 ngày công lao động để xây dựng hạ tầng thiết yếu khu vực nông thôn, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng sự hưởng ứng đồng thuận của nhân dân, kết thúc năm 2018, xã đã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới.


Bản in