Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Tin trong tỉnh

V/v rà soát, tổng hợp các công trình, dự án chưa hoàn tất công tác quyết toán hoàn thành 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3870/UBND-KTN ngày 15/8/2019 về việc rà soát, tổng hợp các công trình, dự án chưa hoàn tất công tác quyết toán hoàn thành.

Sở Tài chính đề nghị các Đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát, tổng hợp danh sách tất cả các dự án đầu tư đã đến thời hạn nhưng chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành công tác quyết toán dự án, quyết toán công trình theo quy định (kể cả các dự án, công trình đã quá thời hạn thực hiện); làm rõ các khó khăn, vướng mắc (nếu có), nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan dẫn đến việc chậm trễ; đề xuất phương án xử lý phù hợp, lộ trình hoàn thành công tác quyết toán theo quy định và các nội dung khác có liên quan đối với các dự án, công trình chưa hoàn tất công tác nêu trên theo đúng quy định hiện hành, theo biểu mẫu 01/QTDA đính kèm.

- Đề nghị đơn vị rà soát, tổng hợp tất cả các dự án trên địa bàn tỉnh được giao làm chủ đầu tư, các dự án do đơn vị trực thuộc được giao làm chủ đầu tư, các dự án thuộc thẩm quyền do mình báo cáo.

2. Thời gian gửi báo cáo: Trước ngày 26/8/2019.

Gửi báo cáo theo hai hình thức sau: ((1) Bản giấy gửi gửi về Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, số 02 Tô Hiến Thành, Phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông; (2) tập tin báo cáo (bản mềm) gửi vào hộp thư điện tử: tcdt.stc@daknong.gov.vn. Trường hợp đơn vị chủ đầu tư không thực hiện báo cáo hoặc báo cáo chậm, báo cáo không đủ, không rõ nội dung thì Thủ trưởng đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Tài chính sẽ tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị thực hiện báo cáo liên hệ số điện thoại 02613.544.140 gặp công chức Đinh Khắc Hải, chuyên viên Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông để trao đổi thực hiện.


Bản in


Xem chi tiết Tại đây