Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Lấy ý kiến góp ý DT Tờ trình và Nghị quyết quy định chế độ chi hội nghị, chế độ công tác phí và tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự (18/10)
Lấy ý kiến góp ý DT Tờ trình và Nghị quyết quy định chế độ chi hội nghị, chế độ công tác phí và tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (18/10)
Báo cáo  số 531về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Lấy ý kiến góp ý DT Thông tư của BTC thay thế Thông tư 172/2012/TT-BTC về lập DT, QL, SD và Quyết toán công tác CCHC (18/10)
Lấy ý kiến góp ý DT Thông tư của BTC thay thế Thông tư 172/2012/TT-BTC về lập DT, QL, SD và Quyết toán công tác CCHC
V/v báo cáo tình hình chuyển giao quản lý, sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu đô thị, khu dân cư sau đầu tư (16/10)
Đề nghị các Sở, Ban ngành và UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa là chủ đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng: công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: đường giao thông, vỉa hè, cấp nước, chiếu sáng,…; công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội gồm: nhà trẻ, trường học, bệnh viện, chợ, công viên, khu vui chơi tại các khu đô thị, khu dân cư báo cáo, rà soát thực trạng việc chuyển giao, quản lý sử dụng đối với các công trình nêu trên theo các Phụ lục đính kèm Công văn số 12302/BTCQLCS ngày 08/10/2018 của Bộ Tài chính. Để đảm bảo thời gian báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 05/11/2018, đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Tài chính trước ngày 30/10/2018.
Quy chế Tiếp Công dân của Sở Tài chính (15/10)
Quy chế Tiếp Công dân của Sở Tài chính

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  0
  5
  0
  6
  9
  0
  8

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  8