Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Báo cáo Đánh giá hoạt động báo chí- truyền thông tháng 5; định hướng nội dung thông tin. tuyên truyền tháng 06/2024 (07.06.2024 14:46)
Triển khai thi hành Luật Viễn thông (06.06.2024 09:13)
Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính (31.05.2024 14:39)
BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 thuộc lĩnh vực do Sở Nội vụ chủ trì thực hiện (12.04.2024 15:41)
Về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 (12.04.2024 14:08)
Kế hoạch đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2023 (06.04.2024 15:53)
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận và dân vận khéo năm 2024 (29.03.2024 10:49)
Thông tư số 04/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính (26.03.2024 08:23)
Thông tư số 72/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính (26.03.2024 08:22)
Kế hoạch thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030" của Sở Tài chính năm 2024 (13.03.2024 08:55)
  .. Trang sau

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Thủ tướng: 5 quyết tâm, 5 bảo đảm để thúc đẩy giải ngân, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn gần 670 nghìn tỷ đồng (18.07.2024 14:58)

  Lễ kết nạp Đảng viên mới (17.07.2024 16:12)

  Ngành Tài chính: Chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tài khóa, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô (15.07.2024 16:17)

  Thông báo kết luận giao ban ngày 08/7/2024 (09.07.2024 16:10)

  11 kết quả nổi bật của kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2024 (08.07.2024 10:23)