Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
“Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” (18.11.2020 14:06)
Thông báo lựa chọn Đơn vị cung cấp Dịch vụ tư vấn Thẩm định giá và Dịch vụ tư vấn Thoái vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa Đường bộ Đắk Nông (10.09.2020 09:59)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (TB số 168) (18.08.2020 08:35)
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản (số 169) (18.08.2020 08:31)
Thông báo về việc bán chỉ định tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án, bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước (05.08.2020 16:23)
Thông báo về đơn giá kinh phí sử dụng xe ô tô theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông (23.07.2020 16:07)
V/v thực hiện quyết toán dự án và báo cáo các dự án chưa được quyết toán dự án hoàn thành (13.07.2020 15:37)
V/v Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông (07.07.2020 15:57)
V/v cung cấp số liệu xây dựng Đề án Kế hoạch vay, trả nợ công 05 năm từ 2021 - 2025 (lần 2) (23.06.2020 16:28)
Thông báo bán chỉ định tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước (11.05.2020 16:42)

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Tài liệu Hỏi, đáp về Bầu cử (07.04.2021 13:46)

  Bộ Tư pháp phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (23.03.2021 09:47)

  Cài đặt, sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) (19.01.2021 15:06)

  Hội nghị Cán bộ, công chức và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (30.12.2020 15:30)

  “Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về Quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông” (18.11.2020 14:06)