Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Đôn đốc cập nhật Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo kế hoạch năm 2019 (11.12.2019 08:46)
Góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị định sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP và Nghị định 32/2018/NĐ-CP (10.12.2019 10:22)
Tài liệu tham gia góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp (04.12.2019 14:09)
Thông báo bán chỉ định tài sản là vật chứng vụ án của người bị kết án bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (26.11.2019 17:18)
Lấy ý kiến góp ý dự thảo QĐ ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện NQ số 73/NQ-CP (29.10.2019 10:48)
Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế, phối hợp cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu dữ liệu đăng nhập tài sản công vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (12.09.2019 16:01)
Thông báo bán đấu giá tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án và tịch thu sung công quỹ nhà nước (27.08.2019 08:32)
V/v tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo quy định định mức trang bị xe ô tô chuyên dùng (lần 2) (19.08.2019 09:26)
V/v góp ý kiến đối với dự thảo quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô công trên địa bàn tỉnh (12.08.2019 09:05)
Tỉnh lộ 2 xuống cấp nghiêm trọng (11.12.2019 15:30)

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Tuyên truyền, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” (11.12.2019 15:12)

  Đôn đốc cập nhật Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo kế hoạch năm 2019 (11.12.2019 08:46)

  Góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị định sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP và Nghị định 32/2018/NĐ-CP (10.12.2019 10:22)

  Tài liệu tham gia góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp (04.12.2019 14:09)

  Thông báo bán chỉ định tài sản là vật chứng vụ án của người bị kết án bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (26.11.2019 17:18)