Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Kết luận thanh tra tình hình thực hiện dự án ĐT của Quỹ ĐTPT tỉnh vào Cty DV thể thao Cư Jút (06.01.2021 09:31)
Báo cáo tình hình, kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp và thực hiên công khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 (16.12.2020 14:12)
Báo cáo thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo năm 2020 (15.12.2020 08:38)
báo cáo thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 10 năm 2020 (23.10.2020 08:54)
Báo cáo kết quả tiếp công dân tháng 10 năm 2020 (23.10.2020 08:54)
Báo cáo tình hình, kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tháng 9 năm 2020 (24.09.2020 08:13)
Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2020 (17.09.2020 14:49)
Báo cáo tình hình, kết quả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp tháng 8 năm 2020 (25.08.2020 09:41)
Báo cáo thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 8 năm 2020 (25.08.2020 09:41)
Báo cáo thực hiện kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 6 năm 2020 (17.06.2020 15:03)