Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Tổng số: 16  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Xác định giá bán tài sản gắn liền với đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại vị trí cũ của đơn vị phải thực hiện di dời Quản lý Giá - Công sản
tải pdf về
Thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước Quản lý Giá - Công sản
tải pdf về
Chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quản lý Giá - Công sản
tải pdf về
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công. Quản lý Giá - Công sản
Quyết định thuê tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Quản lý Giá - Công sản
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư. Quản lý Giá - Công sản
Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Quản lý Giá - Công sản
Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Tài chính đầu tư
tải pdf về
Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư công trình tại vị trí mới Quản lý Giá - Công sản
tải pdf về
Thủ tục cấp Mã số quan hệ ngân sách Quản lý ngân sách
Thủ tục Thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước: Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Tài chính đầu tư
tải pdf về
Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí Tài chính doanh nghiệp
tải pdf về
Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Tài chính doanh nghiệp
tải pdf về
Thủ tục Giải quyết công tác liên quan về chế độ tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp
tải pdf về
Thủ tục Cấp kinh phí hỗ trợ tài chính cho đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi Tài chính doanh nghiệp
tải pdf về
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
2
6
4
2
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3