Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tra cứu thủ tục hành chính 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Tổng số: 9  
Tên thủ tụcLĩnh vựcTệp đính kèm
Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Tài chính đầu tư
tải pdf về
Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư công trình tại vị trí mới Quản lý Giá - Công sản
tải pdf về
Thủ tục cấp Mã số quan hệ ngân sách Quản lý ngân sách
Thủ tục Thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước: Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Tài chính đầu tư
tải pdf về
Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí Tài chính doanh nghiệp
tải pdf về
Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Tài chính doanh nghiệp
tải pdf về
Thủ tục Giải quyết công tác liên quan về chế độ tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp
tải pdf về
Thủ tục Cấp kinh phí hỗ trợ tài chính cho đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi Tài chính doanh nghiệp
tải pdf về
Thủ tục Xếp loại doanh nghiệp Nhà nước: Tài chính doanh nghiệp
tải pdf về
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
0
0
6
7
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3