Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Thông báo

Thông báo về việc công bố thông tin bán cổ phần Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa Đường bộ Đắk Nông 

THÔNG BÁO

V/v bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Quản lý sửa chữa Đường bộ Đắk Nông

Mã CK 5624
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Quản lý Sửa chữa đường bộ Đắk Nông
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông
Giới thiệu về doanh nghiệp Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
Vốn điều lệ 6.865.740.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 686.574
Giá trị cổ phần đấu giá  
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 15/07/2019
Giá khởi điểm 11.200
Lãi suất trần  
Số mức giá 1
Bước khối lượng 0
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 686.574
Khối lượng tối đa 686.574
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua  
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua  
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua  
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua  
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua  
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua  
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 625.274
Ngày phát hành 15/07/2019
Ngày đáo hạn  
Thời hạn trái phiếu  
Lãi suất  
Khối lượng phát hành  
Kiểu đấu giá trái phiếu  
Hình thức bán

Nội dung công bố thông tin, hồ sơ công bố thông tin đầy đủ tại: Đường dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: 

https://www.hsx.vn/Modules/Auction/Web/AucInfoDetail?id=e6a271c9-5808-4ced-9c9f-6f5c2e0fd383&rid=1624577136

Đường dẫn của Đơn vị tư vấn:

https://www.shs.com.vn/News/2019617/1010161/thong-bao-ban-dau-gia-theo-lo-co-phan-cua-ubnd-tinh-dak-nong-tai-ctcp-quan-ly-sua-chua-duong-bo-dak-nong.aspx

Hồ sơ kèm theo


Xem chi tiết tại đây.