Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Kế hoạch thanh tra năm 2023 (20.12.2022 14:31)
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 (20.12.2021 16:05)
Quyết định về phân bổ dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 (04.01.2021 16:55)
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 (10.12.2020 09:19)
Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, GDPL về phòng, chống tham nhũng 2021 (25.11.2020 15:37)
QĐ ban hành quy chế làm việc và chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn nghiệp vụ trực thuộc Sở Tài chính (18.06.2020 09:17)
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ thuộc nhiệm vụ của Sở Tài chính (13.06.2020 08:57)
Công khai chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của các Sở,Ban,Ngành cấp tỉnh (22.04.2020 16:58)
Quyết định công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (18.03.2020 09:56)
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Sở Tài chính năm 2020 (24.02.2020 08:56)
  .. Trang sau

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Thanh toán qua mã QR: Cẩn trọng kẻo mất tiền oan, dính mã độc (19.09.2023 08:22)

  Rà soát lại toàn bộ hệ thống quản lý an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng (19.09.2023 08:05)

  Thực hiện rà soát, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thủ tục hành chính (11.09.2023 07:11)

  Chi bộ 2, Đảng bộ Sở Tài chính kết nạp đảng viên mới (Phạm Quốc Hiệp) (07.09.2023 15:38)

  BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG TỰ DO THÁNG 8/2023 (06.09.2023 10:33)