Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
báo cáo giá cả thị trường tự do Tháng 11-2019 (04.12.2019 10:41)
Báo cáo giá cả thị trường tháng 10-2019 (05.11.2019 16:27)
Báo cáo giá cả thị trường tháng 9-2019 (10.10.2019 08:25)
Báo cáo giá cả thị trường tự do tháng 8-2019 (04.09.2019 08:30)
Báo cáo giá cả thị trường tự do tháng 7/2019 (08.08.2019 11:07)
Quyết định phê duyệt tỷ lệ phần trăm để xác định giá thuê đất (08.08.2019 09:50)
Báo cáo giá cả thị trường tháng 6-2019 (04.07.2019 08:09)
Tin giaá khaác (08.05.2019 09:33)
tin Đăng ký kê khai giá của doanh nghiệp (08.05.2019 09:32)
teest tin Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ của một số loại tài sản (08.05.2019 09:32)

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Tài liệu tham gia góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp (04.12.2019 14:09)

  Thông báo bán chỉ định tài sản là vật chứng vụ án của người bị kết án bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (26.11.2019 17:18)

  Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Đắk Nông (25.11.2019 10:47)

  Lấy ý kiến góp ý dự thảo QĐ ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện NQ số 73/NQ-CP (29.10.2019 10:48)

  Tổng Bí thư nhấn mạnh 6 giải pháp trọng tâm phòng chống tham nhũng (24.10.2019 08:36)