Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SỞ TÀI ​CHÍNH TỈNH ĐĂK NÔNG

 
Địa chỉ: 02 Tô Hiến Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
 
Điện thoại: 02613.544.142 Fax: 02613.544.142
 
 

I. Ban Giám đốc
1.ông: Nguyễn Tấn Bi – Giám đốc Sở
- Số điện thoại: 05026.500.009
2.Ông: Nguyễn Ngọc Đức – Phó giám đốc
- Số điện thoại: 05026.559.229
3.Bà: Phan Thị Hiếu – Phó giám đốc
- Số điện thoại: 02613.708090
II. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tài chính, gồm có:
1. Phòng Quản lý ngân sách.  
- Ông: Bùi Văn Đồng – Trưởng phòng
- Điện thoại: 02613.544.141 
2. Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp.  
- Ông: Đinh Văn Hiển – Trưởng phòng
- Điện thoại: 02613.544.306
3. Phòng Tài chính Đầu tư. 
- Ông: Nguyễn Đăng Công – Trưởng phòng
- Điện thoại: 02613.544.140
4. Phòng Quản lý Công sản - Vật giá. 
- Ông: Phạm Văn quyền – Trưởng phòng
- Điện thoại: 02613.544.249
5. Phòng Tài chính Doanh nghiệp. 
- Ông: Hoàng Kim Môn – Trưởng phòng
- Điện thoại: 02613.544.242
7. Thanh tra Tài chính. 
- Bà: Dương Thị Quỳnh Mai – Chánh thanh tra
- Điện thoại: 02613.545.512
8. Văn phòng Sở
- Ông: Phạm Văn Bảy - Chánh Văn phòng
- Điện thoại: 02613.545.142

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
4
1
4
0
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3