LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 09/5/2022 ĐẾN NGÀY 15/5/2022

 

NGÀY THỜI GIAN NỘI DUNG CHỦ TRÌ/THAM DỰ ĐỊA ĐIỂM LÁI XE
Thứ 2 (09/5/2022)          
       

-

Thứ 3 (10/5/2022)          
14h30 Thanh lý tài sản công Phòng Quản lý ngân sách Sở TTTT  
14h00 Làm việc với huyện Đắk R'lấp Nguyễn Văn Phò Huyện Đắk R lấp Võ Chí Thanh
Thứ 4 (11/5/2022) 08h00 về việc xin ý kiến dự thảo Quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (K) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông Nguyễn Văn Phò Văn phòng Đoàn ĐBQHH và HĐND tỉnh Võ Chí Thanh
         
           
Thứ 5 (12/5/2022)        
08h00 Làm việc với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ổn đinh dân di cư tự do Nguyễn Văn Phò Phòn họp số 8- Văn phòng UBND tỉnh Võ Chí Thanh  
       
Thứ 6 (13/5/2022)