LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 04/11/2019 ĐẾN NGÀY 08/11/2019

 

Ngày Thời gian Nội dung Lãnh đạo UBND chủ trì/tham dự Địa điểm Thành phần    
Thứ 2 (04/11/2019)              
14h30 Họp Xác định giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 13 thửa đất thuộc một phần khu A-Khu quy hoạch Trung tâm cụm xã Tân Thành, huyện Krông Nô - Lãnh đạo Sở Tài chính Phòng hợp Sở Tài chính

- Sở TN&MT;

- Sở Xây dựng;

- Cục thuế tỉnh;

- UBND huyện Krông Nô

   
Thứ 3 (05/11/2019)              
14h00 Họp xử lý kiến nghị của BQLDA Nhà máy Alumin Nhân Cơ - Lãnh đạo Sở Tài chính Phòng hợp Sở Tài chính

- Sở TN&MT;

- Sở Xây dựng;

- Cục thuế tỉnh;

- UBND huyện Đắk Rlấp;

- Sở KH&ĐT;

Đại diện BQL Nhà máy Alumin Nhân cơ

   
             
Thứ 4 (06/11/2019)              
14h00

Họp Xem xét và đề xuất xử lý vướng mắc liên quan đến cơ sở Karaoke Bình An.

Lãnh đạo Sở Tài chính Phòng họp Sở Tài chính

- Thường trực HĐGT - Chủ trì cuộc họp.

- Phó chủ tịch và các thành viên HĐGT.

- Tổ giúp việc HĐGT (theo Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 và Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh).

- Đại diện Sở Tư pháp.
   
8h30              
Thứ 5 (07/11/2019) Họp Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của Cty Nam Nung Lãnh đạo Sở Tài chính Phòng họp Sở Tài chính

- Sở TN&MT;

- UBND huyện Krông Nô;

- Sở NN&PTNT;

- Cty TNHH MTV Nam Nung

   
14h00

Họp:

- Thẩm định điều chỉnh phương án; chi phí công tác giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Quảng Tín.

- Thống nhất thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ tài liệu của Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa.
Lãnh đạo Sở Tài chính Phòng họp Sở Tài chính

- Thường trực HĐGT - Chủ trì cuộc họp.

- Phó chủ tịch và các thành viên HĐGT.

- Tổ giúp việc HĐGT (theo Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 và Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh).

- Tổ xử lý tài sản và công nợ (theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 11/4/2018).
     
             
Thứ 6 (08/11/2019)