Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 và trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính 

undefined


Bản in


Xem danh sách chi tiết