Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Tin trong tỉnh

Huyện Đắk Song : Triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học.Huyện Đắk Song : Triển khai kiểm tra an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trường học.
 

    Thực hiện kế hoạch số 06 KH – ĐKT ngày 25/3/2019 của Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm huyện. Sáng ngày 26/3/2019, Đoàn kiểm tra Liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm huyện, kiểm tra an toàn thực phẩm, các bếp ăn tập thể trường học trên địa bàn huyện. Theo đó, đoàn đã kiểm tra tại các điểm trường mầm non tư thục ở thị trấn Đức An như: Nhóm trẻ An Thanh , nhóm trẻ Hồng Ân, nhóm trẻ Hoa Hồng Nhỏ và kiểm tra tại trường máu giáo Sơn Ca.Trong ngày 27/3,  đoàn đã kiểm tra một số cơ sở tại xã Nam Bình xã Thuận Hạnh và xã Thuận Hà. Theo đánh giá của đoàn kiểm  tra, về cơ bản các cở sở đều chấp hành tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm.Tuy nhiên, qua kiểm tra bước đầu một số bếp ăn trường học về cơ sở vật chất chưa đảm bảo theo yêu cầu như: diện tích khu sơ chế và chế biến còn chất hẹp, chưa đảm bảo theo nguyên tắc một chiều; hồ sơ sổ sách ghi chép chưa được cập nhật chi tiết rõ ràng; dụng cụ chứa đựng chất thải, rác thải chưa được bảo đảm… Đoàn kiểm tra đã yêu cầu lãnh đạo nhà trường, cần quan tâm thường xuyên hàng ngày thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về ATTP, nhằm hạn chế thấp nhất mối nguy gây ô nhiễm thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm tại các trường học. Dự kiến từ nay đến cuối tháng , sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các bếp ăn tập thể trên địa bàn các xã trong toàn huyện.