Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Tin nổi bật

Hội nghị Cán bộ, công chức và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021Ngày 30/12/2020 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị CBCC và tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ 2021
 

 

Ngày 30/12/2020 Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị CBCC và tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Qua Hội nghị đã tổng kết, đánh giá Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao và nhiệm vụ chuyên môn của Sở. Đồng thời, thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.

 

Đ/c Nguyễn Tấn Bi - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Chủ trì hội nghị.
Đ/c Nguyễn Ngọc Đức - PGĐ Sở, đọc báo báo tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tấn Bi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và người lao động của cơ quan,

Thành phần dự hội nghị bao gồm toàn thể hoặc đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

2. Nội dung của hội nghị, gồm:

a) Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan, đơn vị;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức;

c) Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn;

d) Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị;

đ) Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị báo cáo công tác.

 

 

Đ/c Nguyễn Tấn Bi - Giám đốc Sở trao Giấy khen cho cán bộ, công chức của Sở

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2021

1. Chủ động nắm chắc tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2021 đã được HĐND tỉnh thông qua; Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiệm vụ thu NSNN năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc; Phấn đấu thu NSNN cao hơn dự toán HĐND tỉnh giao; Đề ra các biện pháp và lộ trình cụ thể để tổ chức thu các khoản nợ; Rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên địa bàn; Phấn đấu vượt thu trong các lĩnh vực và các ngành nghề có điều kiện phát triển.

2. Bố trí nhiệm vụ chi theo đúng dự toán được giao, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; Ưu tiên các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa, xóa đói giảm nghèo. Đảm bảo tính minh bạch trong việc phân bổ nguồn lực tài chính của các cấp chính quyền địa phương. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong sử dụng kinh phí ngân sách. Hạn chế tối đa việc bổ sung dự toán các cấp, các ngành trong năm, khi có nhiệm vụ phát sinh chủ động sắp xếp lại dự toán được giao để thực hiện.

3. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các chế độ, chính sách mới phù hợp với tiến trình đổi mới cơ chế quản lý tài chính hiện hành; Tham gia đóng góp ý kiến khi có yêu cầu của các cơ quan, đơn vị liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách với mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả.

4. Tổ chức tốt công tác kiểm tra quyết toán tại các cơ quan, đơn vị; Chấn chỉnh kịp thời những sai phạm tài chính xảy ra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tài chính - kế toán theo đúng chế độ, chính sách. Cần kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý các trường hợp chi tiêu sai chế độ. Đồng thời, kiến nghị xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán.

5. Tập trung, đẩy nhanh việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đảm bảo đúng quy định; Kịp thời đề xuất những biện pháp để xử lý khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh công tác thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác lập báo cáo quyết toán, thẩm tra và phê duyệt vốn đầu tư trong toàn tỉnh để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh công khai công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.

6. Phối hợp Sở KH&ĐT và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh về chiến lược thu hút, huy động và sử dụng vốn đầu tư; Quyết định phân bổ vốn đầu tư đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch điều chỉnh phân bổ vốn đầu tư trong trường hợp cần thiết; Xây dựng kế hoạch điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn NSĐP.

7. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra tài chính nhằm phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi quản lý của từng đơn vị; Đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung kịp thời các cơ chế, chính sách chưa phù hợp; Xử lý nghiêm những trường hợp tham ô, tham nhũng, lãng phí; khắc phục tình trạng chậm thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra.

8. Tiếp tục tham mưu thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại địa phương theo đúng quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công tác giải thể 06 công ty nông lâm nghiệp theo đúng quy định; Hoàn thành việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Quản lý sửa chữa Đường bộ Đắk Nông theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Tiếp tục thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Nam Nung theo Kế hoạch của UBND tỉnh; Đẩy nhanh việc thẩm định phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất; Tham mưu tốt công tác quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh, công tác giám sát tài chính đối với các DNNN thuộc tỉnh quản lý.

9. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực tài chính theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL không còn phù hợp để kịp thời tham mưu, thay thế.

10. Xây dựng tổ chức, bộ máy của cơ quan theo hướng tinh gọn, ổn định và hiệu quả; Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có phẩm chất chính trị, có đạo đức lối sống tốt, vững vàng về chuyên môn để đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

11. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC, đơn giản hóa TTHC; Duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để phục vụ các đơn vị, doanh nghiệp và người dân được tốt hơn.

12. Thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, bám sát nhiệm vụ của Sở để triển khai kịp thời; Phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức; Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện theo kế hoạch, nhiệm vụ của các phòng để có biện pháp chỉ đạo kịp thời; Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi nhiệm vụ.


Bản in