Skip Ribbon Commands
Skip to main content
VĂN BẢN PHÁP QUY 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 31  
Trích yếu
Tệp đính kèm
Thông tư hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (TABMIS)
tải pdf về
Thông tư sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 84.58 và 84.59 tại biểu thuế ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013
tải pdf về
Thông tư 08/2016/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước quy định về thẩm định nguồn vốn đầu tư, thẩm tra phân bổ vốn đầu tư; thanh toán vốn đầu tư; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN;… (có hiệu lực từ ngày 05/3/2016 và thay thế Thông tư số 86/2011/TT-BTC, ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính);
tải pdf về
Báo cáo tổng hợp kết quả tiếp công dân của Lãnh đạo Sở tháng 6/2017
tải pdf về
Lịch tiếp công dân tháng 12/2017
tải pdf về
Kết quả tiếp Công dân tháng 11/2017
tải pdf về
V/v phối hợp báo cáo số liệu phục vụ KTNN
tải pdf về
V/v phối hợp báo cáo số liệu phục vụ KTNN
tải pdf về
Lịch tiếp công dân tháng 6 của Sở Tài chính
tải pdf về
Kết quả tiếp công dân tháng 5/2018
tải pdf về
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5/2018
tải pdf về
Báo cáo kết quả tiếp công dân tháng 4/2018
tải pdf về
lịch tiếp công dân tháng 4/2018
tải pdf về
Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Nông
tải pdf về
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 11/2017
tải pdf về
V/v Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung đợt 1 năm 2017 và kế hoạch thực hiện mua sắm tập trung đợt 2 năm 2017
tải pdf về
Kết quả tiếp công dân tháng 9/2017
tải pdf về
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 10/2017
tải pdf về
Thông báo Lịch tiếp công dân tháng 9/2017
tải pdf về
tải pdf về
1
2
Trang tiếp theo Trang cuối
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
4
1
3
6
0

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
5