Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Giới thiệu

Giới thiệu chung 

 

 

- Địa chỉ: 02 Tô Hiến Thành, Phường Nghĩa Tân, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

 

- Điện thoại: 02613.544.142

 

- Email: stc@daknong.gov.vn

 

- Website: stc.daknong.gov.vn

 

Cùng với việc chia tách và thành lập tỉnh Đắk Nông từ tỉnh Đắk Lắk (cũ), Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 04/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Đăk Nông.

 

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính có tư các pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính.

Cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính bao gồm:

1. Ban Giám đốc

 

2. Văn Phòng Sở

 

3.Phòng Quản lý ngân sách

 

4. Phòng Tài chính đầu tư

 

5. Thanh tra Sở

 

6. Phòng Quản lý Giá-Công sản và Tài chính doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bản in    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp