Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Giới thiệu

Giới thiệu chung 
 
TRỤ SỞ LÀM VIỆC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐĂK NÔNG
 
Địa chỉ: 02 Tô Hiến Thành, Khu hành chính Sùng Đức, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 02613. 544.142 , Email: stc@daknong.gov.vn 
 
 
       Cùng với việc chia tách và thành lập tỉnh Đăk Nông từ tỉnh Đăk Lăk (cũ), Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông đ​ược thành lập theo Quyết định số 04/2004/QĐ-UBND ngày 01/01/2004 của Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Đăk Nông.
       Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.


    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp