Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Tin trong tỉnh

Gia Nghĩa Tiềm năng và phát triển 

Thực hiện Chỉ thị 05 ở thị xã Gia Nghĩa: Học và làm theo Bác Hồ trở thành nhu cầu cần thiết của mỗi tập thể, cá nhân

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thị xã Gia Nghĩa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Từ phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, nhiều nông dân ở xã Đắk R’moan đã ứng dụng khoa học vào sản xuất hồ tiêu, nâng cao chất lượng sản phẩm

Tự giác học tập và làm theo

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ là một chủ trương lớn, liên tục, lâu dài của Đảng và các tổ chức đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương phải coi đó là công việc thường xuyên. Xác định tinh thần đó, các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội của thị xã luôn quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức học tập bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Phó Bí thư Thường trực thị ủy Gia Nghĩa Nguyễn Bá Ba đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị 05 dần đi vào nền nếp sinh hoạt, trở thành động lực tự giác, góp phần khắc phục những hạn chế, ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn thị xã. Qua học tập và làm theo, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở đã được các cấp, các ngành tập trung giải quyết, như công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết các công việc khi người dân, doanh nghiệp yêu cầu; việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số; thanh tra, kiểm tra về kinh tế, xã hội… được đẩy mạnh.

Đặc biệt, trên địa bàn thị xã đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Nhiều người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể gương mẫu, đi đầu trong đổi mới tác phong lãnh đạo, gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm, làm việc khoa học, dám chịu trách nhiệm, được người dân đồng tình ủng hộ.

Năm 2018, bằng sự linh động trong việc huy động sự chung tay của toàn xã hội, thị xã đã giúp 111 hộ nghèo thoát  nghèo

Nhiều cách làm hay

Đáng chú ý, trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, thị xã Gia Nghĩa đã có nhiều mô hình tốt, cách làm hay và nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chú trọng việc xây dựng các danh hiệu văn hóa và biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình gia đình, thôn, bon, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa, tạo phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Trong đó, năm 2018, thị xã có trên 88% gia đình, 88% thôn, bon, tổ dân phố, 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 50% xã, phường đạt chuẩn văn hóa. Xã Quảng Thành đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường Nghĩa Phú và phường Nghĩa Trung đạt chuẩn văn minh đô thị. Công tác xóa nghèo thu hút sự quan tâm, chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Năm 2018, thị xã hỗ trợ 111 hộ nghèo với số tiền 1,9 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 69 hộ (còn 0,41%) và phấn đấu năm 2019 này 100% hộ thoát nghèo.

Nhiều hộ gia đình, cá nhân ở phường Nghĩa Phú, xã Đắk Nia, xã Đắk R’moan hiến đất xây dựng, mở rộng trường học, làm đường giao thông. Nhiều chi hội, đoàn thể của phường Nghĩa Trung như Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi trở thành địa chỉ nhân đạo, giúp đỡ những gia đình hoàn cảnh khó khăn, tạo công ăn việc làm cho người dân. Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Gia Nghĩa phát động phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế và “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” bằng nhiều hình thức thiết thực, thu hút gần 3.200 thành viên tham gia. Hội Nông dân thị xã đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, ứng dụng khoa học vào sản xuất nhằm phát triển kinh tế của gia đình, xã hội.

Thị ủy Gia Nghĩa tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần không nhỏ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thị xã vững mạnh trong 3 năm liền (2016-2018). Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Gia Nghĩa Nguyễn Bá Ba khẳng định, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Học Bác, mọi người cảm thấy bản thân ngày càng trong sáng hơn, góp phần đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái tiêu cực ngày càng giảm đi và làm cho cái tốt, cái thiện, cái tích cực ngày càng tăng lên, làm cho môi trường xã hội ngày càng lành mạnh và phát triển tốt đẹp hơn.

(Nguồn: Báo Đắk Nông - baodaknong.org.vn)


Bản in