Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Thông tin chỉ đạo điều hành

Dự án VnSAT Thực hiện hỗ trợ cây giống và vật tư cho 27 mô hình tái canh cây cà phê trong vùng dự ánDự án VnSAT Thực hiện hỗ trợ cây giống và vật tư cho 27 mô hình tái canh cây cà phê trong vùng dự án
 

Tái canh cà phê nhằm cải tạo các vườn cà phê già cỗi, sâu bệnh và kém năng suất bằng các loại giống cà phê có sản lượng cao, khả năng kháng sâu bệnh và phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng với địa phương, theo kế hoạch giai  đoạn 2016 – 2020 là 13.369,33 ha. Trong đó diện tích cần tái canh nhiều nhất nằm tại các huyện trọng điểm về sản xuất cà phê như Đắk Mil, Đắk R’lấp, K’rông Nô. <o:p></o:p>

            Hiện nay người nông dân đã và đang tái canh cây cà phê nhưng không tiến hành đồng loạt mà chỉ thực hiện tái canh từng phân nhằm đảm bảo nguồn thu nhập hằng năm và một phần do không đủ chi phí. Để người dân mạnh dạn tái canh hoàn toàn vườn cà phê kém năng suất do già cỗi và nguồn giống cũ, dự án VnSAT ngoài việc hỗ trợ đào tạo tái canh, giới thiệu nguồn tín dụng ưu đãi thực hiện tái canh trong vùng dự án, thông qua hợp đồng trách nhiệm với trung tâm Khuyến nông tỉnh Đắk Nông - VnSAT đã hỗ trợ xây dựng 27 mô hình trình diễn về tái canh cà phê bền vững, những hộ được ưu tiên lựa chọn xây dựng mô hình là thành viên các tổ hợp tác/HTX sản xuất cà phê bền vững thuộc vùng dự án – có khả năng thuyết phục các hộ nông dân trong vùng thực hiện theo quy trình tái canh đã được hướng dẫn, chia sẻ kết quả thực hiện tái canh cho bà con nông dân canh tác cà phê nhằm đẩy nhanh tiến độ tái canh cà phê hiệu quả và bền vững. Các mô hình tái canh cũng đảm bảo tiêu chí thuận lợi về giao thông cho việc tham quan học tập kinh nghiệm của bà con nông dân. <o:p></o:p>

            Thời gian thực hiện mô hình là 3 năm với tổng kinh phí là gần 110 triệu đồng– diện tích 01 mô hình là 0,5 ha, trong đó Dự án hỗ trợ và 100% cây giống (585 cây cà phê ghép - 5% dùng để trồng dặm) cùng với số cây che bóng tương ứng (75 cây muồng đen, 2,5k hạt muồng vàng) và vật tư phân bón là 50% - 50% vật tư phân bón (20.891 triệu đồng) là vốn đối ứng của các hộ tham gia g). Cán bộ kỹ thuật giám sát và chỉ đạo mô hình sẽ thực hiện hướng dẫn quy trình tái canh cho nông dân ngay từ khâu xử lý đất nhằm đảm bảo các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong tái canh sẽ được áp dụng tại các mô hình này. Ưu tiên lựa chọn các hộ nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm 10% tổng số mô hình) những hộ này sẽ hướng dẫn cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong buôn bon của mình tái canh theo quy trình một cách hữu hiệu nhất. Các mô hình trình diễn tái canh cà phê là địa điểm thực hành của học viên các lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ tại địa phương.

Anh Lục Văn Đoàn tại thôn Đắk Tân xã Đắk Nia vui mừng với giống cây cà phê từ viện EKAMAT được dự án hỗ trợ kịp thời để tái canh đúng vụ