Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Giới thiệu

Danh bạ điện thoại 
STT Họ Và Tên Số điện thoại Chức vụ Địa chỉ Mail công vụ
I BAN GIÁM ĐỐC
1

Nghiêm Hồng Quang

02613.544.142 Giám đốc quangnh.stc@daknong.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Đức 03613.559.229 Phó Giám đốc ducnn.stc@daknong.gov.vn
3 Ngô Xuân Hà 02613.708.090 Phó Giám đốc hanx.stc@daknong.gov.vn
4 Nguyễn Văn Phò 02613.544.142 Phó Giám đốc phonnv.stc@daknong.gov.vn
II VĂN PHÒNG SỞ: 02613.544.142
5 Đinh Văn Hiển   Chánh văn phòng hiendv.stc@daknong.gov.vn
6
Trần Thị Tuyết Hoa
  Phó chánh Văn phòng hoattt.stc@daknong.gov.vn
7 Trần Minh Sơn   Phó chánh Văn phòng sontm.stc@daknong.gov.vn
8 Trần Văn Đại   Chuyên viên daitv.stc@daknong.gov.vn
9 Nguyễn Thị Cẩm Hà   Chuyên viên hantc.stc@daknong.gov.vn
10 Nguyễn Thị Hương Nhung   Chuyên viên nhungnth.stc@daknong.gov.vn
11 Trần Thị Ánh Hồng   Văn thư stc@daknong.gov.vn
12 Võ Chí Thanh   Lái xe  
13 Nguyễn Thị Lệ Xuân   Nhân viên  
14 Trần Xuân Thạc     Lái xe  
15 Đỗ Minh Hiệp 0356510752 Bảo vệ  
16 Lê Phú Định 0974075898 Bảo vệ  
III PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH: 02613.544.141
17 Lê Thị Thanh   Trưởng phòng thanhlt.stc@daknong.gov.vn
18 Phạm Thị Mai   Phó phòng maipt.stc@daknong.gov.vn
19 Nguyễn Minh Tuấn   Phó phòng  tuannm.stc@daknong.gov.vn
20 Hồ Văn Bộ   Chuyên viên bohv.stc@daknong.gov.vn
21 Trần Quốc Việt   Chuyên viên viettq.stc@daknong.gov.vn
22 Nguyễn Thị Kim Oanh   Chuyên viên oanhntk.stc@daknong.gov.vn
23 Bùi Quang Nhu   Chuyên viên nhubq.stc@daknong.gov.vn
24 Nguyễn Thị Hảo   Chuyên viên haont.stc@daknong.gov.vn
25 Nguyễn Thị Thanh Thúy   Chuyên viên thuynt.stc@daknong.gov.vn
26 Ngô Thị Nhựt   Chuyên viên nhutnt.stc@daknong.gov.vn
27 Nguyễn Đình Toàn   chuyên viên toannd.stc@daknong.gov.vn
28 Vũ Đức Mạnh   Chuyên viên manhvd.stc@daknong.gov.vn
IV PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ: 02613.544.140
29 Nguyễn Đăng Công   Trưởng phòng congnd.stc@daknong.gov.vn
30 Lê Hồng Sơn   Phó phòng sonlh.stc@daknong.gov.vn
31 Nguyễn Công Hồng   Phó phòng hongnc.stc@daknong.gov.vn
32 Trương Hải Vân   Chuyên viên chính vanth.stc@daknong.gov.vn
33 Nguyễn Thành Trung   Chuyên viên trungnt.stc@daknong.gov.vn
34 Đinh Khắc Hải   Chuyên viên haidk.stc@daknong.gov.vn
35 Phùng Tuyên Quý   Chuyên viên quypt.stc@daknong.gov.vn
36 Đoàn Xuân Định   Chuyên viên dinhdx.stc@daknong.gov.vn
37 Thị Châm   Chuyên viên chamt.stc@daknong.gov.vn
V PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ-CÔNG SẢN VÀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 02613.544.249
38 Phan Thị Mỹ Hằng   Trưởng phòng hangptm.stc@daknong.gov.vn
39 Nguyễn Văn Phương   Phó phòng phuongnv.stc@daknong.gov.vn
40 Vũ Bá Quyền   Phó phòng quyenvb.stc@daknong.gov.vn
41 Liễu Hoàng Phi Long   Chuyên viên chính longlhp.stc@daknong.gov.vn
42 Nguyễn Hữu Tài   Chuyên viên tainh.stc@daknong.gov.vn
43 Hoàng Thanh Tiền   Chuyên viên chính tienht.stc@daknong.gov.vn
44 Ngô Trường Thịnh   Chuyên viên thinhnt.stc@daknong.gov.vn
45  Nguyễn Thị Tố Quỳnh    Chuyên viên quynhntt.stc@daknong.gov.vn
46 Trương Thị Hà   Chuyên viên hant.stc@daknong.gov.vn
47 Lê Phương Hồng Hạnh   Chuyên viên hanhlph.stc@daknong.gov.vn
VI THANH TRA SỞ
48 Bùi Văn Đồng   Chánh thanh tra dongbv.stc@daknong.gov.vn
49 Phạm Văn Quyền   Phó Chánh thanh tra quyenpv.stc@daknong.gov.vn
50 Trần Thị Thúy Hồng   Phó Chánh thanh tra hongttt.stc@daknong.gov.vn
51 Nguyễn Ngọc Tiền   Thanh tra viên tiennn.stc@daknong.gov.vn
52 Lê Thị Bảo Liên   Thanh tra viên lienltb.stc@daknong.gov.vn
53 Phạm Quốc Hiệp   Chuyên viên hieppq.stc@daknong.gov.vn
54 Huỳnh Thị Phương Thảo   Thanh tra viên thaohtp.stc@daknong.gov.vn
55 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh   Thanh tra viên hanhntm.stc@daknong.gov.vn

Bản in    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp