Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính của huyện trong tháng 02 có nhiều chuyển biến tích cực. 

Cụ thể, số hồ sơ trễ hẹn đã giảm xuống đáng kể. Toàn huyện chỉ có 12 hồ sơ trễ hẹn chiếm 0,7%. Trong tháng, Bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận 2.101 hồ sơ thủ tục hành chính các loại. Trong đó, hồ sơ  tồn trước chuyển qua 400 hồ sơ, tiếp nhận mới 1.701 hồ sơ. Bộ phận một cửa huyện đã giải quyết xong 1.797 hồ sơ, trong đó 1.785 hồ sơ đúng hạn, chiếm 99,3%. Số hồ sơ đang giải quyết 155 hồ sơ, số hồ sơ đang tạm dừng 118 hồ sơ chờ công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính. Bện cạch đó, Bộ phận một cửa đã trả lại 27 hồ sơ và hủy 04 hồ sơ do không đủ điều kiện giải quyết.

                                                                      Vương Hợp – PT.


Bản in