Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2019 (14.10.2019 09:51)
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022, kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 (10.09.2019 14:33)
Tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 (22.07.2019 12:00)
đề nghị các đơn vị báo cáo về nguồn và nhu cầu cải cách tiền lương năm 2019 (12.07.2019 08:29)
Tin báo cáo kết quả vay và trả nợ vay của địa phương (21.05.2019 10:44)
Tin công khai ngân sách dp (17.05.2019 09:21)
Tin Tổng hợp tình hình công khai (08.05.2019 09:51)
Tin Dự toán trình HĐND tỉnh (08.05.2019 09:49)
Thuyết minh tình hình thực hiện Dự toán NSĐP Qui I (23.04.2019 09:31)
Tình hình thực hiện dự toán NSĐP quí I/2019 (11.12.2019 15:30)

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Tuyên truyền, vận động hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động “Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế” (11.12.2019 15:12)

  Đôn đốc cập nhật Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo kế hoạch năm 2019 (11.12.2019 08:46)

  Góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị định sửa đổi Nghị định 126/2017/NĐ-CP và Nghị định 32/2018/NĐ-CP (10.12.2019 10:22)

  Tài liệu tham gia góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp (04.12.2019 14:09)

  Thông báo bán chỉ định tài sản là vật chứng vụ án của người bị kết án bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (26.11.2019 17:18)