Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Giới thiệu

CƠ CẤU TỔ CHỨC 

I. LÃNH ĐẠO SỞ TÀI CHÍNH

 1.Ông: Nguyễn Tấn Bi - Giám đốc Sở

 - Số điện thoại: 02613.500.009

 2.Ông: Nguyễn Ngọc Đức - Phó giám đốc

  - Số điện thoại: 02613.559.229

3. Bà: Phan Thị Hiếu - Phó giám đốc

 - Số điện thoại: 02613.708090

 II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TÀI CHÍNH:

1. Phòng Quản lý ngân sách. Điện thoại: 02613.544.141 

- Ông: Bùi Văn Đồng - Trưởng phòng

- Bà: Lê Thị Thanh - Phó trưởng phòng

- Bà: Phạm Thị Mai - Phó trưởng phòng

- Ông: Nguyễn Viết Hòa - Chuyên viên

- Ông Hồ Văn Bộ - Chuyên viên

 - Bà: Nguyễn Thị Hảo - Chuyên viên

- Ông: Trần Quốc Việt - Chuyên viên
- Ông: Bùi Quang Nhu - Chuyên viên
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy - Chuyên viên
- Bà: Nguyễn Thị Kim Oanh - Chuyên viên
- Bà: Ngô Thị Nhựt - Chuyên viên

- Ông: Nguyễn Minh Tuấn - Chuyên viên

2. Phòng Tài chính Đầu tư. Điện thoại: 02613.544.140

- Ông: Nguyễn Đăng Công - Trưởng phòng

- Ông: Lê Hồng Sơn - Phó Trưởng phòng

 - Bà: Phan Thị Mỹ Hằng - Phó trưởng phòng

- Ông: Lê Hồng Sơn - Phó trưởng phòng

- Ông: Đinh Khắc Hải - Chuyên viên

- Ông: Nguyễn Thành Trung - Chuyên viên

- Ông: Trương Hải Vân - Chuyên viên

- Ông: Phùng Tuyên Quý - Chuyên viên

- Ông: Đoàn Xuân Định - Chuyên viên

- Ông: Vũ Bá Quyền - Chuyên viên

- Ông: Tăng Thượng Đặng - Chuyên viên

- Bà: Thị Châm - Chuyên viên

3. Phòng Quản lý Giá - Công sản và Tài chính doanh nghiệp. Điện thoại: 02613.544.249

Ông: Đinh Văn Hiển - Trưởng phòng

- Ông: Nguyễn Công Hồng - Phó trưởng phòng

- Ông: Nguyễn Văn Phương - Phó trưởng phòng

- Ông: Hoàng Kim Môn - Chuyên viên

- Ông: Liễu Hoàng Phi Long - Chuyên viên

- Bà: Nguyễn Thị Tố Quỳnh - Chuyên viên

 - Bà: Trương Thị Hà - Chuyên viên

- Bà: Hoàng Thị Thủy - Chuyên viên
- Ông: Nguyễn Hữu Tài - Chuyên viên

 - Ông: Hoàng Thanh Tiền - Chuyên viên

- Ông: Ngô Trường Thịnh - Chuyên viên

  4. Thanh tra Tài chính. Điện thoại: 02613.545.512

- Bà: Dương Thị Quỳnh Mai - Chánh thanh tra

- Bà: Trần Thị Thúy Hồng - Phó Chánh thanh tra

- Ông: Phạm Văn quyền - Phó Chánh thanh tra

- Ông: Nguyễn Ngọc Tiền - Chuyên viên

- Bà: Lê Thị Bảo Liên - Chuyên viên

- Bà: Trần Thị Mỹ Duyên - Chuyên viên

- Bà: Đặng Thị Thúy Hằng - Chuyên viên

- Bà: Huỳnh Thị Phương Thảo - Chuyên viên

- Bà: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Chuyên viên

 - Ông: Phạm Quốc Hiệp - Chuyên viên

5. Văn phòng Sở. Điện thoại: 02613.544.142

- Ông: Phạm Văn Bảy - Chánh Văn phòng

- Bà: Trần Thị Tuyết Hoa - Phó Chánh Văn phòng

- Ông: Trần Minh Sơn - Phó Chánh Văn phòng

- Bà: Nguyễn Thị Cẩm Hà - Kế toán

- Ông: Nguyễn Văn Lưu - Chuyên viên

- Bà: Nguyễn Thị Hương Nhung - Chuyên viên

- Bà: Trần Thị Ánh Hồng - Văn thư

- Ông: Võ Chí Thanh - Lái xe

- Ông: Nguyễn Hữu Thọ - Bảo vệ

- Ông: Đỗ Đức Hiệp - Bảo vệ 

- Bà: Nguyễn Thị Lệ Xuân - Nhân viên 

 
 


    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp