Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Tin nổi bật

Cài đặt, sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) 

VssID là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam; sử dụng VssID người dùng có thể thực hiện vai trò giám sát quá trình đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của mình qua đó góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng; trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Ứng dụng VssID hướng đến tích hợp tiện ích sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử thay thế sổ và thẻ giấy; tăng cường thực hiện dịch vụ công và thanh toán trực tuyến qua đó góp phần xây dựng Chính phủ điện tử.

Do đó, Giám đốc Sở đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc Sở phổ biến, quán triệt vai trò, ý nghĩa của việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID đến công chức, người lao động trực thuộc để thực hiện cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng VssID cho bản thân, khuyến khích cán bộ, công chức, người lao động tuyên truyền, phổ biến đến các thành viên trong gia đình, người thân đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN và góp ý về ứng dụng VssID theo hướng dẫn của ngành BHXH.

(Tài liệu hướng dẫn cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID tại đây)


Bản in


Xem danh sách chi tiết