Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (09.09.2019 15:12)
Tin cải cách hành chính (22.05.2019 16:20)
Công tác cải cách hành chính của huyện trong tháng 02 có nhiều chuyển biến tích cực. (07.05.2019 12:00)
tét (06.12.2019 17:35)
Ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, DN (06.12.2019 17:35)
Báo cáo tình hình cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019 (06.12.2019 17:35)
Báo cáo công tác CCHC năm 2018 (06.12.2019 17:35)
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 2019 của Sở Tài chính (06.12.2019 17:35)

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Tài liệu tham gia góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp (04.12.2019 14:09)

  Thông báo bán chỉ định tài sản là vật chứng vụ án của người bị kết án bị tịch thu sung công quỹ nhà nước (26.11.2019 17:18)

  Thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính tại Quỹ đầu tư và phát triển tỉnh Đắk Nông (25.11.2019 10:47)

  Lấy ý kiến góp ý dự thảo QĐ ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện NQ số 73/NQ-CP (29.10.2019 10:48)

  Tổng Bí thư nhấn mạnh 6 giải pháp trọng tâm phòng chống tham nhũng (24.10.2019 08:36)