Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Tin nổi bật

Bộ Tài chính tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của Bộ Tài chính, đảm bảo phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ có tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4.

 

Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử, nâng cao ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, công khai minh bạch hoạt động quả lý nhà nước trên môi trường mạng, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn… là những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ Tài chính. Để triển khai các nhiệm vụ này, ngày 21/5/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 844/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch hành động triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025. Bản Kế hoạch hành động đã đưa ra những mục tiêu rất cụ thể theo 2 giai đoạn 2019-2020 và 2021-2025, trong đó có các mục tiêu nhằm thúc đẩy chất lượng và hiệu quả các dịch vụ công của Bộ Tài chính.

DSC_1271.JPG

Công khai mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp

 

Theo Kế hoạch hành động, mục tiêu đề ra cho giai đoạn 2019 -2020 là tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đạt từ 20% trở lên. Tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính với Cổng dịch vụ công quốc gia. 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính.

Cũng trong giai đoạn này, tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4. Bên cạnh đó, 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp. Mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến sẽ được công khai. 20% dịch vụ công trực tuyến sử dụng chữ ký số trên nền tảng di động để thực hiện thủ tục hành chính. 50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử. 20% thông tin của người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến. 50% dịch vụ công trực tuyến sử dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính cung cấp giao diện cho các thiết bị di động. Cổng thông tin điện tử của ngành Tài chính công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ.

Kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia

Trong giai đoạn tiếp theo 2021-2025, mục tiêu được đặt ra là Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dịch vụ công quốc gia. 100% giao dịch trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính được xác thực điện tử.

Bên cạnh đó, 50% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính được tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Trong đó, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên. 80% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính.

Cũng trong giai đoạn này, 60% các hệ thống thông tin của Bộ Tài chính có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác sẽ được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Thông tin của người dân, doanh nghiệp được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia không phải cung cấp lại.

 

Bài và ảnh: Tuệ Anh (Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính)