Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
3
4
3
6
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2

Kết luận tiếp công dân

Báo cáo kết quả việc rà soát, triển khai thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo tháng 8 năm 2022 

undefined


Bản in


Xem danh sách chi tiết