Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báoThứ 5, Ngày 18/10/2018, 09:00

Lấy ý kiến góp ý DT Tờ trình và Nghị quyết quy định chế độ chi hội nghị, chế độ công tác phí và tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự

Lấy ý kiến góp ý DT Tờ trình và Nghị quyết quy định chế độ chi hội nghị, chế độ công tác phí và tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Ngày 15/10/2018, Sở Tài chính ban hành Công văn số 2425/STC-HCSN về việc Lấy ý kiến góp ý DT Tờ trình và Nghị quyết quy định chế độ chi hội nghị, chế độ công tác phí và tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.

Theo đó, gửi Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở, ban, ngành; Văn phòng Huyên, Thị ủy; UBND các huyện, thị xã tham gia đóng góp ý kiến cho Dự thảo. gửi Sở Tài chính trước ngày 19/10/2018. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý và gửi theo đúng thời gian quy định./.

Công văn số 2425/STC-HCSN

Dự thảo Nghị quyết bải bỏ Nghị quyết hướng dẫn chế độ điện thoại

Dự thảoTờ trình bãi bỏ Nghị quyết hướng dẫn chế độ điện thoại


Số lượt người xem: 39Bản in Quay lại

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  0
  5
  4
  1
  3
  4
  4

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  7