Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Cải cách hành chínhThứ 3, Ngày 20/11/2018, 17:05

Cải cách hành chính tại Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông

Những năm qua, Sở Tài chính đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý tài chính ngân sách, quản lý tài sản nhà nước, quản lý giá và quản lý tài chính doanh nghiệp.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý tài chính ngân sách, quản lý giá, quản lý tài sản, tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính đã tập trung cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính, cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý tài chính và rà soát văn bản quy phạm pháp luật, việc ban hành giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền định giá của UBND tỉnh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh theo Công văn số 7008/UBND-TTĐT ngày 08/12/2017, về triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử, từ ngày 01/01/2018 tất cả các thủ tục hành chính của Sở được chuyển qua thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công, do đó tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, đơn vị và người dân khi nộp hồ sơ và nhận kết quả. Qua đó góp phần công khai minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT trong việc tiếp nhận và trả kết quả, tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian cho ngừoi dân và ngân sách nhà nước.

Đặc biệt, việc thực hiện cơ chế một cửa đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp. Từ đầu năm 2018 đến nay, thông qua hệ thống một cửa điện tử của tỉnh Sở đã tiếp nhận 462 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết 459 hồ sơ, số hồ sơ còn lại đang được giải quyết. Để nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, Sở đã triển khai hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008, duy trì và cải tiến các quy trình nghiệp vụ đã được đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành về lĩnh vực tài chính, đảm bảo vận hành tốt chương trình quản lý thu, chi ngân sách theo hệ thống TABMIS từ tỉnh đến huyện; ứng dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử trong việc giải quyết công việc của cơ quan. Đa dạng hóa hình thức tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, trong đó, triển khai thực hiện cấp mã số qua dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4 kết quả đạt được 168 hồ sơ.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính đã chủ động rà soát các cơ chế chính sách quản lý tài chính hiện hành, tham mưu trình tỉnh ban hành các quy định nhằm đổi mới cơ chế quản lý tài chính, tăng cường phân cấp cho các cấp ngân sách và các đơn vị cơ sở, tạo điều kiện cho các sở, ngành, huyện, thành phố, các đơn vị dự toán chủ động trong việc sử dụng kinh phí được giao.

 Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, Sở Tài chính đã tập trung tham mưu cho UBND tỉnh đổi mới quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước về tài chính - ngân sách. Triển khai thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ, thủ tục, thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến và hoàn thiện trang thông tin điện tử của cơ quan, đáp ứng tốt nhất yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp và người dân.

  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK NÔNG

 

 

 

 


Số lượt người xem: 25Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
4
1
3
7
3

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2