Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thông báoThứ 3, Ngày 19/06/2018, 16:25

Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2873/UBND-KTKH ngày 15 tháng 6 năm 2018 về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính.

Sở Tài chính đề nghị Cục Thuế tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh nghiên cứu, tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (bản dự thảo đăng tải trên trang thông tin điển tử Sở Tài chính www.stc.daknong.gov.vn).

Văn bản góp ý gửi về Sở Tài chính trước ngày 25 tháng 6 năm 2018, đồng gửi thư điện tử theo địa chỉ: qlns.stc@daknong.gov.vn để tổng hợp.

Ghi chú: Các phòng thuộc Sở nghiên cứu, góp ý đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, gửi về Phòng Quản lý Ngân sách trước ngày 25 tháng 6 năm 2018 tổng hợp, báo cáo.

Với nội dung trên, đề nghị Quý cơ quan phối hợp, thực hiện./.

Tải Dự thảo Nghị định tại đây!

Tải Công Văn số 1356/STC-QLNS

 


Số lượt người xem: 35Bản in Quay lại

  TIN MỚI HƠN

  Xem theo ngày:
  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  0
  5
  1
  5
  6
  5
  0

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  4