Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Kết quả tiếp công dân tháng 8/2018 (19/09)
Kết quả tiếp công dân tháng 8/2018
Thông tư số 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 (19/09)
Ngày 30/7/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2018. Để triển khai thực hiện nội dung của Thông tư trên, Sở Tài chính thông báo đến các chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng; Ban quản lý dự án các huyện, thị xã; Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã được biết để triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018, đề nghị các đơn vị khai thác trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông (địa chỉ truy cập: http://stc.daknong.gov.vn)./.
V/v Thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công (18/09)
Triển khai Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý cấp Sở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp công lậ...
Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn của Sở Tài chính (17/09)
Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn của Sở Tài chính
Lịch tiếp công dân tháng 9/2018 (29/08)
Lịch tiếp công dân tháng 9/2018

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  0
  4
  9
  3
  7
  5
  0

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  0
  2