Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Category
  
  
Edit
  
  
  
ItemShortContent
  
  
  
PostCheckerComment
  
PostApproverComment
  
PostPublisherComment
  
  
Nguyen Van Luu10/1/2018 3:25 PM0 Pending
grgg
0
No
0
  
Nguyen Minh Tuan9/10/2018 5:05 PM0 Pending/HoatDongAnh/Phòng Đầu tư/_W/1406CVsigned_20180621024851327320_pdf.jpg
0
Yes
0
  
Nguyen Van Luu4/13/2016 9:05 AM0 Approved
Do Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015; Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 có hiệu lực thi hành từ 07/3/2016 nhưng các chính sách, chế độ tại thông tư này có hiệu lực thi hành 01/7/2015; chính sách hỗ trợ cho địa phương sản xuất lúa và chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016, trong khi chờ UBND tỉnh ban hành Kế hoạch bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2016, Sở Tài chính soạn thảo Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh để lấy ý kiến các cơ quan liên quan và UBND cấp huyện, khi tỉnh ban hành Kế hoạch bổ sung, sẽ trình cho UBND tỉnh xem xét để sớm ban hành cho các địa phương áp dụng ngay trong năm 2016
3
Yes
Nguyen Van Luu
(13/04/2016 09:50 AM) Người xuất bản: Nguyen Van Luu
0
  
Nguyen Van Luu8/24/2015 11:55 AM0 Approved/HoatDongAnh/Hội Thao ngành/_W/P1_jpg.jpg
Thực hiện nội dung Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài chính, về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ IV (28/8/1945 - 28/8/2015);
Được sự đồng ý của UBND tỉnh Đăk Nông tại Công văn số 1823/UBND-VX, ngày 04/5/2015 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống các đơn vị. Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong ngành Tài chính địa phương tổ chức Hội thao, Hội diễn văn nghệ và Lễ Mitting kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh Đăk Nông.
3
Yes
Nguyen Van Luu
(27/08/2015 12:27 PM) Người xuất bản: Nguyen Van Luu
0
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
4
1
3
9
9

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2