Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

 LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

 
Quy chế tiếp công dân của Sở Tài chính
 
THÔNG BÁO
Lịch tiếp công dân tháng 7/2018
 
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013; Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-STC ngày 14/8/2017 của Giám đốc Sở Tài chính về việc ban hành quy chế tiếp công dân của Sở Tài chính Đăk Nông. Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2018 như sau:
1. Lịch tiếp công dân:
a. Đối với Lãnh đạo Sở Giám đốc Sở Tài chính tiếp công dân định kỳ 02 ngày trong tháng vào các ngày: 05/5/2018 và 19/7/2018.
b. Đối với cán bộ thường trực tiếp dân Đồng chí Tăng Thượng Đặng, Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần. Đối với việc tiếp công dân đột xuất, thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.
2. Nội dung tiếp công dân: Tiếp công dân xử lý những nội dung liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân sách.
3. Thời gian tiếp công dân:
- Buổi sáng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
4. Địa điểm tiếp công dân: Tại phòng làm việc Thanh tra Sở, tầng 3 Sở Tài chính. Địa chỉ: Số 02, đường Tô Hiến Thành, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. (đt: 02613.544.512);
 
- Kết quả tiếp công dân tháng 6;
- Lịch tiếp Công dân tháng 6/2018
- Kết quả tiếp công dân tháng 5/2018
- Lịch tiếp Công dân Tháng 5/2018 của Sở Tài chính
- Kết quả tiếp công dân tháng 4/2018
 
 
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
7
0
3
9
1

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
4