Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Đóng

V/v Công khai tình hình thực hiện Dự toán Quí I năm 2018

Thực hiện theo quy định của Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngan sáh nhà nước đối với các cấp ngân sách; Thông báo số 45/TB-UBND ngày 13/4//2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quí I, năm 2018. Sở Tài chính đăng tải nội dung thông báo công khai và các phụ lục kèm theo như sau:

hoangsa-truongsa 730x206.jpg

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
4
1
6
4
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
3
Liên kết Website
 
 
  • Tổ quốc nhìn từ Biển
  • Kỹ thuật canh tác