Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Danh bạ điện tử 
Nội dung tìm
Ngày gửi:
Từ 
Select a date from the calendar.
 đến
Select a date from the calendar.
 
Tìm theo  
Chức vụ:  
Phòng ban:  
Tổng số: 13  
STTHọ tênSố đtĐịa chỉ emailChức vụPhòng ban
1Nguyễn Tấn Bi 05013.500.009 bint.stc@daknong.gov.vn Phó giám đốc Ban giám đốc
2Trịnh Thị Việt 05013.504.459 viettt.stc@daknong.gov.vn Phó giám đốc Ban giám đốc
3Bùi Văn Đồng 05013.544.141 dongbv.stc@daknong.gov.vn Trưởng phòng Quản lý ngân sách
4Lê Thị Thanh 05013.544.141 thanhlt.stc@daknong.gov.vn Phó trưởng phòng Quản lý ngân sách
5Phạm Thị Mai 05013.544.141 maipt.stc@daknong.gov.vn Phó trưởng phòng Quản lý ngân sách
6Nguyễn Viết Hòa 05013.544.141 hoanv.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Quản lý ngân sách
7Trần Quốc Việt 05013.544.141 viettq.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Quản lý ngân sách
8Hồ Văn Bộ 05013.544.141 bohv.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Quản lý ngân sách
9Nguyễn Thị Kim Oanh 05013.544.306 oanhntk.stc@daknong.gov.vn Chuyên viên Tài chính hành chính SN
10Nguyễn Công Hồng 0903.576.878 hongnc.stc@daknong.gov.vn Phó trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp
11Lê Hồng Sơn 0982.480.939 luunv.stc@daknong.gov.vn Phó trưởng phòng Tài chính đầu tư
12Nguyễn Ngọc Đức 05013.559229 ducnn.stc@daknong.gov.vn Phó giám đốc Ban giám đốc
13Phan Thị Hiếu 05013.708090 hieupt.stc@daknong.gov.vn Phó giám đốc Ban giám đốc
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
5
4
1
3
4
5

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
8